Onko laki kumottu?

(3.5.2017)

Karrikoitu kuva juutalaisuudesta piirtyy varhaisissa kristillisissä lähteissä ”lain uskontona”. Selkeimmin tämä kuva syntyy Paavalin kynästä. Myös Luther ja luterilaisuus on alleviivannut asiaa – ei niinkään sisällöllisesti – retorisesti asettamalla lain ja evankeliumin voimakkaaseen jännitteeseen. Jo kirkon nimikin kertoo kantansa: ”evankelis-luterilainen”. Uskonnon tai jumalasuhteen kentällä ääntä käyttää evankeliumi.

Kevennyksenä tämän rinnalle voi ottaa kysymyksen laista kirkossa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lainsäädäntö sisälsi vuonna 612 lakia ja säädöstä. Meneillään olevalla irkkolain kokonaisuudistuksella (kodifiointi) pyritään kohti sujuvampaan ja johdonmukaisempaan lain ja kirkkojärjestyksen esitystä.

Miten asia nähtiin juutalaisuudessa. Juutalainen filosofi Moses Maimonides (1135-1204) pääsi tulokseen, että juutalaisuus sisälsi 613 lakia ja määräystä. Siis vain yhden enemmän kuin kirkkolaki 2016.

Kunnat ovat – ainakin maakunta- ja sote-uudistukseen saakka – kirkkoa ja juutalaisuuttakin onnettomammassa tilanteessa. Niiden niskaan on laskettu noin 500 lakia ja lähes 1000 velvoitetta.

Laista ei voi laistaa!

Mainokset